Manualul de identitate

Structura genericã a manualului de identitate
Un manual (generic) de identitate al mãrcii va conţine urmãtoarele capitole:

A. Semnãtura vizualã + reguli de aplicare
Cuprinde urmãtoarele subcapitole:
- rolul şi importanţa mãrcii;
- personalitate, coordonate de dezvoltare, atribute de marcã;
- semnãtura vizualã: simbol, logotip, slogan;
- forme permise de utilizare;
- spaţieri impuse;
- specificaţii culori de firmã: CMYK, RGB, PMS, HEXA, RAL, alb-negru şi grayscale;
- imprimãri pe culori deschise / închise / backgrounduri acceptabile / inaceptabile;
- fonturi de firmã;
- erori şi interdicţii de utilizare ale semnãturii vizuale.

B. Aplicaţii ale semnãturii vizuale

Aceastã secţiune cuprinde o listã variabilã de aplicaţii corecte ale semnãturii vizuale, incluzând în general elemente cu utilizare constantã şi al cãror design se odificã (în principiu) la intervale mari de timp. Elemente suplimentare pot fi adãugate în listã. Proiectele de design cuprinse în aceastã secţiune sunt incluse ca resurse pe CD-ul de identitate vizualã şi pot fi utilizate liber. În general acest capitol cuprinde: cãrţi de vizitã, coli cu antet, plicuri, mape, coalã fax, template Word pentru scrisori şi alte documente de firmã, legitimaţii, facturi personalizate, decorãri de maşini, signalisticã de interior şi exterior, salopete,
uniforme, etc.

C. Exemple de utlizare corectã a semnãturii vizuale
Scopul acestei secţiuni este de a crea o imagine realã a modului în care firma de design vede identitatea vizualã a mãrcii aplicatã în mediile vizuale specifice mãrcii respective: reclame în ziare şi reviste, coperţi de publicaţii, afişe, pliante, broşuri, autocolante, standuri, bannere stradale, panotaj stradal, obiecte promoţionale, faţadã de magazin, etc. Contine un set întreg de conventii estetice si vizuale care însotesc "brandul" si îi conferă elementele necesare în asocierile potentiale pentru a-l putea face mai usșor de identificat pe zona versatilă a comunicarii vizuale. El se adresează tertilor care în activitatea economică folosesc brandul si încearcă să-l
integreze în propria imagine.

Acest manual este important pentru că îsi propune să elimine la maximum posibilitatile de asociere gresită care ar pune în pericol identitatea brandului. El contine o serie de uzante si restrictii, corpuri de literă, background-uri, culori, tipuri de pozitionare, scalare, asociere si eludare a informatiei cuprinse în brand în relatie cu alte elemente. Orice brand trebuie obligatoriu să fie însotit de un manual de identitate vizuală. Acesta poate avea de la câteva zeci de pagini în cazul unui brand simplu, până la sute de pagini pentru unul sofisticat. Manualul de identitate vizuală.

Top